AVG

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Naar aanleiding van de nieuwe wet op de privacy die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, wil Stichting Bel-Arte u laten weten op welke wijze zij zich – in het kader van deze Algemene Verordening Gegevensbescherming – verantwoordt:

  • Stichting Bel-Arte is een organisatie die als doel heeft kunst en cultuur te bevorderen zonder winstoogmerk.
  • Bel-Arte beschikt alleen over uw e-mailadres en (in sommige gevallen) uw naam en adresgegevens.
  • Uw e-mailadres, naam en adresgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
  • Bel-Arte gebruikt haar e-mailadressenbestand alleen voor mailings wat betreft aankondigingen van en/of uitnodigingen voor activiteiten van Bel-Arte.
  • U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze mailings.

Bel-Arte meent dat met inachtneming van bovenstaande uw privacy voldoende is gewaarborgd.

© Copyright 2019 - Stichting Bel-Arte - AVG - Ontwikkeld door Studio Kiwi