Verhaalkeuken

Verhaalkeuken wordt gegeven in de periode van oktober tot en met april en steeds op de laatste dinsdag van de maand, ‘smorgens van 10 – 12 uur.

De opzet is dat het project laagdrempelig is, vandaar dat aanvankelijk als locatie gekozen werd voor de kroeg, maar wel een sfeervolle kroeg. Aanvankelijk was dat Den Herberg in Belfeld, later vanaf 1 januari 2019 werd dat Grandcafé De Maagdenberg in Venlo en sinds oktober 2021 is dat Theater De Garage geworden.

Bij binnenkomst staat er een koffiebuffetje klaar en kan ieder naar behoefte koffie of thee nemen.  Vervolgens worden er door een achttal vertellers verhalen voorgelezen met tussen de verhalen door steeds een inleidend muziekje.

En omdat het Verhaal keuken is wordt er intussen in de keuken een(of meer) soep(en) bereidt die men  na afloop kan nuttigen.

De entree is gratis, wel dient de koffie en/of soep aan het eind te worden afgerekend.

Wat ook meehelpt aan de laagdrempeligheid: de entree is gratis.

Vanwege de coronamaatregelen en de verplichte 1,5 meter afstand zijn  er op dit moment slechts beperkt zitplaatsen voorhanden. Om die reden dient vooraf gereserveerd te worden. Dit kan via de mail:  info.belarte@gmail.com.

Oproep

Verhaalkeuken wil amateur musici (instrumentaal en/of vocaal) of dansers de gelegenheid bieden om tussen de verhalen door enkele korte performances te doen. Dat betekent voor u een optreden in een echt theater bij aanwezigheid van publiek. Uiteraard beschikt het theater over een professionele voorziening voor licht en geluid.  U ontvangt hiervoor geen vergoeding, maar wel de kans om u in Theater De Garage voor het publiek te presenteren. Verhaalkeuken wordt gehouden in de periode van oktober t.m. april steeds op de laatste dinsdag van de maand van 10 – 12 uur ’s ochtends.

U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail:  info.belarte@gmail.com. Wij nemen dan met u contact op om dit optreden met u te bespreken.

Team Verhaalkeuken